kwartalnik - ukazuje się od roku 1996
Zeszyty Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii
pod redakcją
Katarzyny Walewskiej

ZAMÓWIENIE - DIALOGI Zeszyty IPP
Telefon: (22) 628 35 89
Fax: (22) 628 35 89 email: redakcja@dialogi.waw.pl
Kupujący: Sprzedający:  
nazwa firmy: Instytut Promocji Psychoanalizy
ul. Krucza 46/83
 
*kod:  
*miejscowość:
00-509 Warszawa
 
*ulica:  
województwo:
*/Wydawca nie jest płatnikiem VAT
 
*imię:  
*nazwisko:
 
telefon:
 
*email:
 
Zamawiam następujące numery DIALOGÓW:
 
numer 1/1996 egz  
numer 2-3/1996 egz
dodatkowy komentarz
numer 4/1996 egz
numer 1-2/1997 egz
numer 1-2/2001 egz
numer 3-4/2001 egz
numer 1-2/2002 egz
numer 1-2/2003 egz
numer 3-4/2003 egz
 
   
 
pola oznaczone gwiazdkami nie muszą być wypełnione,
ale proszę nie zapomnieć o podaniu swojego nazwiska, telefonu i adresu e -mail

 
REDAKTOR NACZELNY:
Katarzyna Walewska

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
Anna Chrostowska-Buzun
Anna Mikos
Sławomir Murawiec
Zuzanna Stadnicka-Dmitriew
Paweł Walewski
Cezary Żechowski

KONSULTANCI NAUKOWI:
prof. Tadeusz Gałkowski prof. Robert Saciuk
prof. Lidia Grzesiuk
dr hab. Joanna Hauser

SEKRETARZ REDAKCJI

Katarzyna Nieszporska

REDAKTOR TECHNICZNY:

Ewa Bochyńska-Kubisa

TŁUMACZENIA NA ANGIELSKI:

Zuzanna Ananiew


ZAMÓWIENIA

Katarzyna Nieszporska
Autor zdjęcia na okładce:
Marek Wajda


00-509 Warszawa,
ul. Krucza 46m. 83
tel./fax: (+4822) 628 35 89 e-mail: redakcja@dialogi.waw.plFamvir