kwartalnik - ukazuje się od roku 1996
Zeszyty Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii pod redakcją
Katarzyny Walewskiej

Informacje ogólne

Kwartalnik DIALOGI powstał w 1996 roku. Dotąd ukazało się osiem numerów, w tym pięć podwójnych. W kwietniu ukaże się kolejny, podwójny numer 1-2/2003 o przewodnim temacie: Adolescencja.
Zespołem redakcyjnym kieruje dr Katarzyna Walewska. Pełni ona również funkcje redaktora naczelnego DIALOGÓW. Dr Katarzyna Walewska jest psychoanalitykiem, członkiem IPA (International Psychoanalytic Association), członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego oraz Paryskiego Instytutu Psychoanalitycznego, II stopień specjalizacji z psychologii klinicznej.
Kwartalnik DIALOGI jest wydawany przez Instytut Promocji Psychoanalizy w Warszawie (IPPsi), który ma status stowarzyszenia non-profit. Został on powołany przez Instytut Psychoanalizy i Psychoterapii (IPP), członka Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej (EFPP). Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 17.11.1998 przez Sąd Wojewódzki w Warszawie.


 

 

Prezentacja koncepcji czasopisma

Flukonazol
choroby-weneryczne.pl/flukonazol.html
Uwolnij się od infekcji płciowych – przywróć radość życia!
Opryszczka
choroby-weneryczne.pl/opryszczka-narzadow-plciowych.html
Opryszczka nie tylko na ustach? Zlikwiduj skutecznie!
Aldara
choroby-weneryczne.pl/aldara.html
Zostaw brodawki w miejscach intymnych za sobą – zastosuj krem Aldara!

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwartalnik DIALOGI to jedyne na polskim rynku wydawniczym czasopismo, które stanowi forum wymiany doświadczeń klinicznych i psychoterapeutycznych w dziedzinie współczesnej psychoanalizy. Jednak przede wszystkim spełnia rolę edukacyjną, i to na różnych płaszczyznach.
Po pierwsze, nasze pismo przybliża czytelnikom współczesną wiedzę psychoanalityczną.
Zasada określania przewodniego tematu każdego numeru, pozwala przedstawić wyróżnione zagadnienie z różnych perspektyw, co z kolei umożliwia czytelnikowi pełniejsze zapoznanie się z ową problematyką i wyrobienie ogólnego sądu o stanie badań nad ukazywanym zjawiskiem.
Dzięki międzynarodowym kontaktom zespołu IPP w środowiskach psychoanalitycznych oraz organizowanym przez Instytut od dwunastu lat międzynarodowym konferencjom psychoanalitycznym "DNI IPP" w każdym z DIALOGÓW prezentowane są nie publikowane dotychczas po polsku prace wybitnych przedstawicieli psychoanalizy z innych krajów (np.: Joseph Simo, Claude Balier, Andre Haynal, Carolyn Celentano, Peter Canzler, Perel Wilgowicz, Emanuel Berman), a także ciekawe artykuły z polskich i europejskich konferencji psychoanalitycznych przedstawiające doświadczenia i przemyślenia w tej dziedzinie z perspektywy praktyki terapeutycznej, nawiązujące do prac czołowych przedstawicieli psychoanalizy takich jak Bowlby, Brazelton, Lebovici, Kernberg.
Po drugie, służy popularyzacji wiedzy oraz myśli humanistycznej wpisanej w tradycję psychoanalityczną, do której przez wiele lat, z przyczyn ideologicznych, utrudniony był dostęp.
Psychoanaliza, która powstała na skrzyżowaniu psychologii i medycyny, filozofii i socjologii, kultury i sztuki, jest nie tylko metodą terapeutyczną stosowaną w leczeniu pacjentów psychiatrycznych, ale w równej mierze odpowiedzią humanizmu na zracjonalizowaną, techniczną cywilizację, która w sposób rewolucyjny zmienia otaczający świat, tworząc nowe warunki życia, ale równocześnie zupełnie nowe zagrożenia dla jego normalnego funkcjonowania, zarówno na poziomie jednostki, jak i zbiorowości. Dlatego znaczące miejsce w piśmie zajmują analizy i interpretacje tych zagrożeń, czy patologii, tj.: Przemoc - nr 1/1996, Nadużycia seksualne - nr 4/1996, Psychozy - nr 1-2/1998, Depresja - 3-4/2001, Adolescencja - 1-2/2003.
Po trzecie, odpowiadając na interdyscyplinarny charakter wiedzy psychoanalitycznej, DIALOGI zamieszczają teksty z pogranicza filozofii, kulturoznawstwa, estetyki, czy antropologii (autorzy tj.: prof. Z. Rosińska, prof. Andrzej Nakov).
Po czwarte, dzięki zasadzie publikowania tekstów odnoszących się do istotnych zjawisk społecznych, ale jednocześnie prezentujących argumenty w przystępnej formie DIALOGI zarówno czytane są nie tylko przez profesjonalistów, ale również przez szerokie grono zainteresowanych pragnących lepiej zrozumieć złożoność psychiki jednostki jak i współczesnych zjawisk kulturowo-społecznych.


REDAKTOR NACZELNY:
Katarzyna Walewska

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
Anna Chrostowska-Buzun
Anna Mikos
Sławomir Murawiec
Zuzanna Stadnicka-Dmitriew
Paweł Walewski
Cezary Żechowski

KONSULTANCI NAUKOWI:
prof. Tadeusz Gałkowski prof. Robert Saciuk
prof. Lidia Grzesiuk
dr hab. Joanna Hauser

SEKRETARZ REDAKCJI

Katarzyna Nieszporska

REDAKTOR TECHNICZNY:

Ewa Bochyńska-Kubisa

TŁUMACZENIA NA ANGIELSKI:

Zuzanna Ananiew


ZAMÓWIENIA

Katarzyna Nieszporska
Autor zdjęcia na okładce:
Marek Wajda


00-509 Warszawa,
ul. Krucza 46m. 83
tel./fax: (+4822) 628 35 89
e-mail: redakcja@dialogi.waw.pl