kwartalnik - ukazuje się od roku 1996
Zeszyty Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii
pod redakcją
Katarzyny Walewskiej

 
Nr 4/1996
SPIS TREŚCI
strona
1.
Od redakcji - Katarzyna Walewska
2.
Więź podstawowa według Otto Kernberga - Iwona Nidecka Bator
2
3.
Zaburzenia wczesnych relacji matka - dziecko - Halina Pułaska - Borowicz
10
4.
"Bezpieczna" odległość w rodzinie - Sławomir Murawiec
24
5.
Rola obiektów pośredniczących w terapii anorexia nervosa - Cezary Żechowski
35
6.
Psychoanalityk wobec zjawiska incestu - Katarzyna Walewska
41
7.
Incest - morderstwo dokonane na tożsamości - Claude Balier opr. i tł. Tomasz Olszewski, Katarzyna Walewska
48
8.
Problemy antykoncepcji w Polsce - Marek Jasiński
57

Więcej: http://choroby-weneryczne.pl/opryszczka-narzadow-plciowych.html
cena numeru - 10 złKatarzyna Walewska
Od redakcji
(pobierz plik PDF)

Katarzyna Walewska
Psychoanalityk wobec zjawiska incestu
(pobierz plik PDF)
REDAKTOR NACZELNY:
Katarzyna Walewska

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
Zofia Czepulonis-Panasiuk
Alicja Jadczuk-Wyrzykowska
Antoni Jakubczyk
Marek Jasiński
Halina Pułaska-Borowicz
Dorota Sierpińska
Piotr Zaremba

ZESPÓŁ TŁUMACZY:
Bronisław Ejmont
Eliza Gadoś
Dariusz Kiełkiewicz
Anna Mikos
Sławomir Murawiec
Iwona Nidecka-Bator

PROJEKT OKŁADKI:
Marek Sierpiński
REDAKTOR TECHNICZNY:
Ewa Bochyńska-Kubisa

00-509 Warszawa, ul. Krucza 46m. 83
tel./fax: (+4822) 628 35 89
e-mail: redakcja@dialogi.waw.pl