kwartalnik - ukazuje sie od roku 1996
Zeszyty Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii
pod redakcją
Katarzyny Walewskiej

 
Nr 3-4/2001
SPIS TREŚCI
strona
1.
Słowo wstępne - Katarzyna Walewska
3
2.
Człowiek pozbawiony Depresja w ujęciu analitycznym - Katarzyna Walewska streszczenie
7
3.
Obraz ciała u dziecka po traumie - Anna Chrostowska-Buzun streszczenie
24
4.
Depresja a agresja w adolescencji - Cezary Żechowski streszczenie
33
5.
O uzdrowieniu nieznośnego żalu Ewy. Uwagi na temat funkcji kontenerującej i kontenerowania według Biona - Joseph Simo streszczenie
36
6.
Niepowodzenia w leczeniu psychoanalitycznym: studium przypadku - Emanuel Berman streszczenie
43
7.
Depresja jako zjawisko psychosomatyczne według F.G.Alexandra - Małgorzata Bednarska streszczenie
56
8.
Biologiczne uwarunkowania depresji - przegląd wybranych zagadnień - Sławomir Murawiec streszczenie
63
9.
Uzależnienie od uczuć. Fantazja w internecie - Joseph Simo i Scott Bloom
streszczenie
69
10.
Sprawozdanie z konferencji założycielskiej Międzynarodowego Towarzystwa Neuro-Psychoanalitycznego - Sławomir Murawiec streszczenie
74
11.
Informacje o autorach
78
12.
Regulamin publikowania prac w "Dialogach"
79
13.
Informacja o zamówieniach
80

Więcej: http://choroby-weneryczne.pl/metronidazol.html
Depresja

cena numeru - 16 zł


Katarzyna Walewska
Słowo wstępne
(pobierz plik PDF)

Anna Chrostowska-Buzun
Obraz ciała u dziecka po traumie

(pobierz plik PDF)
REDAKTOR NACZELNY:
Katarzyna Walewska

SEKRETARZ:
Anna Mikos

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
Kinga Bojarska
Anna Chrostowska
Anna Mikos
Sławomir Murawiec
Krzysztof Srebrny
Zuzanna Stadnicka-Dmitriew
Paweł Walewski

KONSULTANCI NAUKOWI:
prof. Tadeusz Gałkowski
prof. Robert Saciuk

KOREKTA I REDAKCJA:
Kinga Bojarska
REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY:

Zuzanna Stadnicka-Dmitriew
TŁUMACZENIA:
Zuzanna Ananiew
REDAKTOR TECHNICZNY:

Ewa Bochyńska-Kubisa
PROJEKT OKŁADKI:

Zbigniew Mikos


00-509 Warszawa, ul. Krucza 46m. 83
tel./fax: (+4822) 628 35 89
e-mail: redakcja@dialogi.waw.pl