kwartalnik - ukazuje się od roku 1996
Zeszyty Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii
pod redakcją
Katarzyny Walewskiej

 
Nr 1-2/1998
SPIS TREŚCI
strona
1.
Od redakcji - Katarzyna Walewska
2
2.
Wybrane aspekty subiektywnej odpowiedzi pacjentów schizofrenicznych na leki neuroleptyczne - Sławomir Murawiec, Tomasz Szafrański
4
3.
Depresja i mania - Cezary Żechowski
14
4.
Jesteśmy młotem - obserwacje psychoanalityczne na temat politycznego radykalizmu - Dr Peter Canzler
26
5.
Wampiryzm - od białej damy do Golema - Perel Wilgowicz
45
6.
Anna i owoc grzechu - Perel Wilgowicz
57
7.
Syndrom Salome - Joseph Simo
67
8.
Psychoanaliza relacyjna - tło historyczne - Emanuel Berman
81
9.
Koncepcje Freuda w świetle badań psychologicznych - Tadeusz Gałkowski
69

Więcej: http://eimpotencja.pl/sildenafil.html
Psychozy

cena numeru - 10 zł


Katarzyna Walewska
Od redakcji
(pobierz plik PDF)

Perel Wilgowicz
Wampiryzm - od białej damy do Golema
(pobierz plik PDF)
REDAKTOR NACZELNY:
Katarzyna Walewska

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
Alicja Jadczuk-Wyrzykowska
Anna Mikos
Antoni Jakubczyk

ZESPÓŁ TŁUMACZY:
Bronisław Ejmont
Eliza Gadoś
Dariusz Kiełkiewicz
Sławomir Murawiec
Iwona Nidecka-Bator


REDAKTOR LITERACKI TOMU:

Anna Mieszczanek

REDAKTOR TECHNICZNY:

Ewa Bochyńska-Kubisa00-509 Warszawa, ul. Krucza 46m. 83
tel./fax: (+4822) 628 35 89
e-mail: redakcja@dialogi.waw.pl