kwartalnik - ukazuje się od roku 1996
Zeszyty Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii
pod redakcją
Katarzyny Walewskiej

 
Nr 1-2/2001
SPIS TREŚCI
strona
1.
Od redakcji - Katarzyna Walewska
3
2.
Dziecko i wojna - Stanisław Tomkiewicz streszczenie
7
3.
Depresja dziecięca - Serge Lebovici streszczenie
24
4.
Rodzeństwo - perspektywa teoretyczna i doniesienia kliniczne - Odile Bourguignon streszczenie
33
5.
Nieobecność dla samego siebie - Anastasia Nakov streszczenie
36
6.
Pomiędzy latencją a adolescencją - Agnieszka Ryczko streszczenie
43
7.
Syn w poszukiwaniu Ojca: Telemach na wygnaniu - Sławomir Murawiec streszczenie
56
8.
Zjawisko dziecięcego fanatyzmu w dynamice procesu psychoanalizy - Katarzyna Walewska streszczenie
63
9.
Żałoba przeżyta i nieprzeżyta w "Trzech kolorach" Kieślowskiego - Paola Golinelli streszczenie
69
10.
"...Między dawnymi i nowymi laty" - wywiad z dr Janem Malewskim - Sławomir Murawiec streszczenie
74
11.
Informacje o autorach
78
12.
Regulamin publikowania prac w "Dialogach"
79
13.
Informacja o zamówieniach
80

Levitra
eimpotencja.pl/levitra.html
Spotykają Cię łużkowe niepowodzenia? Jest na to sposób!
Cialis
eimpotencja.pl/cialis.html
Perfekcja nie istnieje. Również w życiu intymnym. Przekonaj się o sile Cialis!
Dziecko

cena numeru - 16 zł


Katarzyna Walewska
Słowo wstępne
(pobierz plik PDF)

Stanisław Tomkiewicz
Dziecko i wojna
(pobierz plik PDF)
REDAKTOR NACZELNY:
Katarzyna Walewska

SEKRETARZ:
Anna Mikos

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
Kinga Bojarska
Anna Chrostowska
Anna Mikos
Sławomir Murawiec
Krzysztof Srebrny
Zuzanna Stadnicka-Dmitriew
Paweł Walewski

KONSULTANCI NAUKOWI:
prof. Tadeusz Gałkowski
prof. Robert Saciuk

KOREKTA I REDAKCJA:
Kinga Bojarska
REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY:

Zuzanna Stadnicka-Dmitriew
TŁUMACZENIA:
Zuzanna Ananiew
REDAKTOR TECHNICZNY:

Ewa Bochyńska-Kubisa
PROJEKT OKŁADKI:

Zbigniew Mikos


00-509 Warszawa, ul. Krucza 46m. 83
tel./fax: (+4822) 628 35 89
e-mail: redakcja@dialogi.waw.pl